Oferta firmy - portfolio usług

PIELĘGNACJA DRZEW

Prace w koronach obejmujące m.in. usuwanie obumarłych gałęzi i konarów, formowanie koron, cięcia korekcyjne koron drzew kolidujących z budynkami lub urządzeniami technicznymi. Wszystkie powyższe zabiegi wykonujemy pod kątem poprawy stanu zdrowotnego drzew, bezpieczeństwa oraz estetyki. Dodatkowo jeśli konieczne będzie wzmocnienie drzewa wykonamy zabiegi nawożenia, mikoryzy, opryski.


WYCINKA DRZEW

Usuwanie drzew uzależnione jest od otoczenia. Budynki, mury, ogrodzenia, linie energetyczne wymuszają wykonanie zadania metodą sekcyjną, polegającą na cięciu drzewa fragmentami i zrzucaniu ich lub opuszczania na linie transportowej w bezpieczne miejsce.


PULLING TEST

Zaawansowane metod badania drzew. Badanie metodą tzw. próby obciążeniowej ("pulling test"). Oferujemy wykonanie prób obciążeniowych drzew. Metoda obciążeniowa jest przydatna do oceny bezpieczeństwa i stabilności drzew. Metoda ta polega na wykonaniu testu statycznego obciążenia drzewa w celu uzyskania informacji o stabilności w gruncie oraz odporności pnia na złamanie.

TOMOGRAF AKUSTYCZNY

Badanie tomografem akustycznym polega na pomiarze prędkości dźwięku rozchodzącego się pomiędzy kilkunastoma czujnikami umieszczonymi dookoła pnia. Taka metoda pozwala wykryć ubytki, zgniliznę oraz uszkodzenia drewna jak też grubość zdrowej tkanki oraz określić ich wielkość i rozmieszczenie wewnątrz pnia. I to w sposób zupełnie nieszkodliwy dla badanego drzewa.
Wynik pomiaru opiera się na zasadzie, że dźwięk rozchodzi się najszybciej w zdrowej tkance, natomiast jeśli pomiędzy czujnikami występuje wypróchnienie prędkość spada. Odczyt prędkości emitowanych fal przekazywany jest do komputera, który za pomocą dedykowanego oprogramowania przetwarza dane i generuje szczegółowy obraz przekroju drzewa na badanej wysokości. Powtórzenie pomiaru na innej wysokości pozwala na wygenerowanie obrazu całego obszaru pomiędzy w formacie 3D. Dzięki wysokiej precyzji i czułości stosowanych urządzeń pomiarowych oraz specjalistycznego oprogramowania wyniki badania widoczne są na bieżąco, dzięki czemu już na miejscu można dokonać wstępnej oceny stanu „pacjenta”.

DalpineX - galeria prac
DalpineX - galeria prac
DalpineX - galeria prac
DalpineX - galeria prac
DalpineX - galeria prac
DalpineX - galeria prac
DalpineX - galeria prac

USŁUGI MULCZEREM LEŚNYM

Świadczymy usługi mulczowania terenów leśnych oraz komunalnych.

Tereny leśne: rozdrabnianie pozostałości pozrębowych, przygotowanie powierzchni do odnowień, mineralizacja, przygotowanie i utrzymanie pasów przeciwpożarowych, utrzymanie i remont dróg leśnych, przygotowanie gleby do nasadzeń, kruszenie pniaków, drzew stojących.

Tereny komunalne: oczyszczanie i utrzymanie terenów pod liniami energetycznymi, oczyszczanie linii przesyłowych nad gazociągami, przygotowanie tras sportowych i narciarskich, kształtowanie krajobrazu, przygotowanie terenu pod zabudowę mieszkalną i przemysłową.

DalpineX - galeria prac
DalpineX - galeria prac
DalpineX - galeria prac
DalpineX - galeria prac
DalpineX - galeria prac

SZACUNEK BRAKARSKI

Świadczymy usługi w zakresie sporządzania szacunków brakarskich pozwalających na określenie ilości i jakości drewna pozyskanego lub możliwego do pozyskania oraz jego wyceny.


FREZOWANIE PNI

Mechaniczne usuwanie pni pozostałych po wycięciu drzewa, frezarką, średnio na głębokość ok 20 cm poniżej poziomu gruntu, bez konieczności rozkopywania terenu.


ROZDRABNIANIE GAŁĘZI

Mechaniczne rozdrabnianie/ mielenie gałęzi rębakiem. Uzyskane zrębki mogą posłużyć jako materiał do ściółkowania terenów zielonych lub jako opał.


ZAKŁADANIE WIĄZAŃ ELASTYCZNYCH

Aby zabezpieczyć konary przed rozłamaniem, ustabilizować korony drzew, zakładamy sprawdzone wiązania elastyczne typu „Cobra”.


MAŁA ARCHITEKTURA, ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH,

Zaprojektowanie i wykonanie ogrodu, skweru, miejsca zielonego. Zapewnimy odpowiedni dobór i rozmieszczenie drzew, krzewów, kwiatów, które uatrakcyjnią otoczenie. Sadzimy rośliny ze sprawdzonych gospodarstw szkółkarskich.

Pielęgnujemy, nawozimy i kosimy trawniki, grabimy i wywozimy liście. Odmładzamy, formujemy żywopłoty, naprawiamy i konserwujemy małą architekturę.


GOSPODARKA LEŚNA i ZBIÓR NASION

Świadczymy usługi związane z pozyskaniem i zrywką drewna. Zapewniamy niezbędny sprzęt (traktory przystosowane do zrywki, konie, piły).

W sezonach zbiorów nasion z drzew stojących, zbieramy dla nadleśnictw i szkółek leśnych, szyki jodły, daglezji, świerka, sosny, modrzewia i inne.


PRACE INTERWENCYJNE

Usuwamy szkody powstałe po klęskach żywiołowych jak np. wichury, duże opady śniegu, powódź itp.


PRZEGLĄD SPRZĘTU

Istnieje możliwość wykonania rocznego przeglądu sprzętu za dodatkową opłatą. Opłata zależna jest od ilości sprzętu.


Zainteresowała Cię nasza oferta? Napisz do nas!

SKONTAKTUJ SIĘ