KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że dane osobowe podane w celu realizacji usługi lub podjęcia innych działań na żądanie osób zgłaszających się do firmy Dalpinex Tymoteusz Szczotka, osobiście lub za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych: Dalpinex Tymoteusz Szczotka z siedzibą w 43-365 Wilkowice, ul. Kaczeńców 14.


Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji usług oraz do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Dalpinex. Niepodanie tych danych uniemożliwi wykonanie usługi.


Dane osobowe przechowywane są w systemie komputerowym Dalpinex, w celach archiwalnych (dowodowych), analitycznych, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest zgodne z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym nastąpi przedawnienie roszczeń w związku z realizacją usługi jak również przez czas konieczny z uwagi na obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym ustaw podatkowych.


Mają Państwo prawo żądania od administratora :
•dostępu do dotyczących Państwa danych,
•dostarczenia Państwu kopii danych podlegających przetwarzaniu,
•prostowania tych danych,
•usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.


Mają Państwo prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania tych swoich danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy. Mają prawo Państwo wniesienia skargi do organu nadzorczego.